feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Júnové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás pripravila jeho ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách
 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 06_2008

Články tohto vydania

2008/06 Znovuspoplatnené odňatie poľnohospodárskej pôdy ovplyvní výstavbu
Dňa 1. januára 2009 nadobudne účinnosť novela zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy vykonaná zákonom č. 219/2008 Z. z.. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás podrobne oboznámime s predmetnou novelou, ktorou sa znovu zavádzajú odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ktoré možno považovať za tzv. selektívnu daň.
» Iné  
2008/06 Zmena poplatkov za úkony a konanie NBS
Opatrením Národnej banky Slovenska č. 8/2008 sa s účinnosťou odo dňa 1. júna 2008 zmenila výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov a za konanie Národnej banky Slovenska. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnejšie informácie týkajúcej sa tejto právnej úpravy.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/06 Dohoda o novom cestnom hraničnom priechode s Ukrajinou
Dňa 5. júla 2008 nadobudla platnosť Dohoda medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna - Solomonovo. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám radi sprostredkujeme viac informácií a v tejto súvislosti si Vám dovoľujeme dať do pozornosti aj zmenu sídla pobočky advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský v Kyjeve.
» Export, import  
2008/06 Zmena v oblasti rodičovských príspevkov
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás v predstihu oboznámime s Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 267/2008 Z. z., na základe ktorého sa s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2008 zmení výška sumy, ktorú oprávnená osoba získava ako štátnu sociálnu dávku v zmysle zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.
» Iné  
2008/06 Podmienky na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb
Nové Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2008 ustanovuje s účinnosťou odo dňa 1. júla 2008 spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na poskytovanie investičných služieb. O predmetnom opatrení Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO prinášame bližšie informácie a tak sa opäť vrátime k zmenám v oblasti práva cenných papierov, ktorým sme sa v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO naposledy venovali v jeho februárovom vydaní.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/06 Vláda SR pripravuje - Úprava platenia odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy
Vláda SR pripravila nariadenie, ktorým by sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 mala ustanoviť výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy, ktorých úhrada bude po novele zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy povinná odo dňa 1. januára 2009. Návrh citovaného nariadenia vlády SR Vám bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO prezentuje práve v tomto vydaní.
» Iné