feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Augustové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás pripravila jeho ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 08_2008

Články tohto vydania

2008/08 Dve novely Občianskeho zákonníka
Dňa 1. novembra 2008 nadobudne účinnosť novela Občianskeho zákonníka, ktorej návrh sme Vám dali do pozornosti v aprílovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. S obsahom tejto novely Občianskeho zákonníka Vás radi oboznámime a nadviažeme tak na predchádzajúce zmeny v Občianskom zákonníku, o ktorých sme Vás informovali v minuloročnom októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. O ďalšej novele Občianskeho zákonníka, ktorá nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2009, Vám v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež prinášame podrobnosti.
» Iné  
2008/08 Štátna prémia na stavebné sporenie na rok 2009 a s ňou súvisiace novely v oblasti stavebného sporenia
Ministerstvo financií SR určilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 výšku štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2009. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám sprostredkuje všetky potrebné informácie súvisiace s touto zmenou aj s právnymi úpravami v oblasti stavebného sporenia, ktorým sme sa venovali v minuloročnom októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/08 Novela zákona o vysielaní a retransmisii
Dňa 1. augusta 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 287/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia zákona o vysielaní a retransmisii. Prípravu tejto novely sme Vám priblížili už v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a po ukončení legislatívneho procesu Vám ďalšie informácie o predmetnej právnej úprave prináša aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2008/08 Daň z motorových vozidiel a nové daňové priznanie
Ministerstvo financií SR s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 ustanovilo vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre fyzické osoby a právnické osoby, v ktorom prvýkrát už bude potrebné vykonať aj prepočet na menu euro. Bližšie podrobnosti o podávaní daňových priznaní k dani z motorových vozidiel v spojení so zavedením meny euro na území SR Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme.
» Podnikatelia  
2008/08 Udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o cenných papieroch
Nové Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2008 stanovuje s účinnosťou odo dňa 15. augusta 2008 náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 70 ods. 1 zákona o cenných papieroch. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás oboznámime s citovaným opatrením a tak sa opäť vrátime k oblasti cenných papierov, na ktorú sme sa naposledy zamerali vo februárovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Banky, finančné inštitúcie  
2008/08 Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o dani z príjmov
V NR SR sa v súčasnom období nachádza v prvom čítaní návrh novely zákona o dani z príjmov, prijatím ktorej by sa rozšírili existujúce možnosti daňovej asignácie. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prezentujeme zmeny, ktoré by do zákona o dani z príjmov prinieslo prijatie tejto jeho novely, účinnosť ktorej sa navrhuje odo dňa 1. januára 2009.
» Iné