feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Septembrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás pripravila jeho ďalšie vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 09_2008

Články tohto vydania

2008/09 Zvýšenie minimálnej mzdy
Na základe nariadenia vlády SR č. 422/2008 Z. z. sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 zvýši výška minimálnej mzdy. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám okrem podrobností o tejto právnej úprave prináša aj jej prepojenie na zákon o minimálnej mzde, s ktorým sme Vás oboznámili v júlovom vydaní bulletinu a taktiež na Zákonník práce, ktorého rozsiahlej novelizácii sme sa venovali v špeciálnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2008/09 Novela Občianskeho súdneho poriadku
Dňa 15. októbra 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 384/2008 Z. z., ktorým bola vykonaná novelizácia Občianskeho súdneho poriadku. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s obsahom tejto rozsiahlej novely Občianskeho súdneho poriadku radi oboznámime a nadviažeme tak na minuloročné októbrové vydanie bulletinu, v ktorom sme Vám prípravu tejto novely dali do pozornosti už v úvode legislatívneho procesu. V tejto súvislosti Vám odporúčame aj najnovšie špeciálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, obsahujúce výklad všetkých zmien zakotveným touto novelou Občianskeho súdneho poriadku.
» Iné  
2008/09 Získanie investičnej pomoci na rozvoj regiónov
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 342/2008 Z. z. ustanovila s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2008 vzor formulára na získanie investičnej pomoci na rozvoj regiónov. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame všetky potrebné informácie súvisiace s touto zmenou, týkajúcou sa nielen zákona o investičnej pomoci, s ktorým sme Vás oboznámili v minuloročnom novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, ale aj hodnôt maximálnej intenzity investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch SR, o ktorých sa v tejto súvislosti taktiež zmienime.
» Podnikatelia  
2008/09 Novelizovaný Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
S účinnosťou odo dňa 15. októbra 2008 bol, okrem Občianskeho súdneho poriadku, novelizovaný aj Spravovací a kancelársky poriadok pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy. Podrobné informácie o tejto právnej úprave, vykonanej na základe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 389/2008 Z. z., už s prepojením na súvisiace ustanovenia novelizovaného Občianskeho súdneho poriadku, Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO radi sprostredkujeme.
» Iné  
2008/09 Najvýznamnejšie zmeny týkajúce sa pozemkov
Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnosti o najvýznamnejších právnych úpravách z oblasti pozemkového práva, medzi ktoré paria najmä vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 249/2008 Z. z. upravujúca pravidlá vedenia evidencie prenajatých poľnohospodárskych pozemkov, zákon č. 285/2008 Z. z., ktorý zakotvil nové pravidlá fungovania Slovenského pozemkového fondu a jeho povinnosť zverejňovania zmlúv, ale aj zákonom č. 384/2008 Z. z. vykonaná významná novelizácia katastrálneho zákona.
» Iné  
2008/09 Pripravuje sa v NR SR - Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES
V NR SR je v tomto období vládny návrh zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. O príprave tohto zákona sme Vás v predstihu informovali už v minuloročnom novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Po späťvzatí pôvodne predloženého návrhu tejto právnej úpravy jej navrhovateľom - vládou SR, je návrh tohto zákona predložený vládou SR do NR SR opakovane, avšak spracovaný výrazne precíznejšie. Základné tézy tejto právnej úpravy, ktorej účinnosť sa navrhuje odo dňa 1. januára 2009, Vám v bulletine opäť prezentujeme.
» Podnikatelia