feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Septembrové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila ďalšie aktuálne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 09_2009

Články tohto vydania

2009/09 Štátna prémia na stavebné sporenie na rok 2010
Ministerstvo financií SR určilo s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 výšku štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame všetky potrebné informácie súvisiace so štátnou prémiou v spojení s ďalšími podrobnosťami týkajúcimi sa oblasti stavebného sporenia, ktoré sme Vám dali do pozornosti v minuloročnom augustovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Banky, finančné inštitúcie  
2009/09 Novela zákona o energetike
Novela zákona o energetike vykonaná s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2009 rozšírila rozsah oprávnení držiteľov povolení na podnikanie v energetike a osobitne v elektroenergetike. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám podrobne priblíži všetky zmeny zakotvené v zákone o energetike predmetnou novelou, ktorej prípravu Vám v predstihu dalo do pozornosti už aprílové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Podnikatelia  
2009/09 Zmeny v oblasti rodičovských príspevkov
S účinnosťou odo dňa 1. septembra 2009 sa zvýšila suma rodičovského príspevku, ktorého poskytovanie úzko súvisí nielen s príspevkom na starostlivosť o dieťa zavedeným odo dňa 1. januára 2009, ale aj s pripravovaným novým zákonom o rodičovskom príspevku. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám radi sprostredkujeme podrobnosti o všetkých právnych úpravách týkajúcich sa zmien v tejto oblasti a vrátime sa tak k téme rodičovských príspevkov, ktorou sa zaoberalo minuloročné júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.
» Iné  
2009/09 Zmluva o podpore a vzájomnej ochrane investícií s Ukrajinou
Dňa 20. augusta 2009 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií, pričom dňom nadobudnutia jej platnosti skončila platnosť doterajšej Dohody medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií zo dňa 22. júna 1994. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame ďalšie informácie o tejto právnej úprave a v tejto súvislosti si Vám dovoľujeme dať do pozornosti pobočku advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský v Kyjeve.
» Export, import  
2009/09 Pripravuje sa v NR SR – Nový zákon o rodičovskom príspevku
Rezort práce pripravil návrh nového zákona o rodičovskom príspevku, ktorý na svojom septembrovom zasadnutí už schválila vláda SR, a tak bol dňa 1. októbra 2009 doručený na prerokovanie do NR SR. V prípade schválenia tohto návrhu zákona aj v NR SR by nový zákon o rodičovskom príspevku zakotvil nielen vyššiu sumu rodičovského príspevku, ale i ďalšie zmeny. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám v predstihu prezentujeme pripravovaný nový zákon o rodičovskom príspevku, ktorého účinnosť sa predpokladá odo dňa 1. januára 2010.
» Iné