feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Augustové číslo bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO

Redakcia bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila jeho ďalšie vydanie. Keďže od júnových volieb do NR SR neboli v Zbierke zákonov SR vydané také predpisy, s ktorými by sme považovali za potrebné Vás oboznámiť, v najnovšom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Vám výnimočne prinášame podrobné informácie o záväzkoch vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 v šiestich kľúčových oblastiach.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 08_2010

Články tohto vydania

2010/08 Verejné financie
Verejné financie sú významnou oblasťou politiky vlády Slovenskej republiky. Keďže zmeny v tejto oblasti zasiahnu veľkú skupinu obyvateľstva, dovoľte, aby sme Vám predstavili program vlády v oblasti verejných financií a ozrejmili najdôležitejšie pripravované zmeny.
» Iné  
2010/08 Podnikateľské prostredie, malé a stredné podniky
Podnikanie a podnikateľské prostredie predstavujú v programovom vyhlásení vlády jednu z priorít. Jedná sa o oblasť, ktorá stojí v popredí záujmov každej pravicovej vlády. Dovoľte nám oboznámiť Vás s predpokladanými zmenami v predmetnej oblasti zakotvenými v programovom vyhlásení vlády.
» Podnikatelia  
2010/08 Spravodlivosť
Kvalita právnych predpisov, úroveň vymožiteľnosti práva, spôsob fungovania úradov a súdov ovplyvňujú život každého jednotlivca. Súčasná situácia v justícii ako aj nízka úroveň vymožiteľnosti práva vytvorili v Slovenskej republike atmosféru všeobecnej nedôvery voči štátnym inštitúciám. Z uvedených dôvodov by preto predmetná oblasť mala prejsť v nasledujúcom období významnými zmenami.
» Iné  
2010/08 Sociálne veci, práca, rodina, zdravotníctvo
Oblasť sociálnych vecí, rodiny, práce a zdravotníctva bude čakať v nasledujúcom období viacero zmien týkajúcich sa najmä odvodového systému či Zákonníka práce.
» Iné  
2010/08 Školstvo, veda, výskum a šport
Vláda SR si dala za cieľ klásť zvýšený dôraz na školstvo, vedu a výskum, a to najmä z hľadiska zlepšenia ich upadajúcej kvality. Zámerom vlády je zrealizovanie zmien tak, aby vzdelávacie a výskumné inštitúcie komunikovali, súťažili a boli konkurencieschopné nielen v rámci SR, ale aj medzinárodne.
» Iné  
2010/08 Ochrana ľudských práv
V oblasti ochrany ľudských práv sa veľké rezervy javia napr. v oblasti výchovy k ľudským právam a ľudskoprávnemu vzdelávaniu. V nasledujúcom období by sa preto mali uskutočniť zmeny nielen v oblasti zlepšenia výchovy k ľudským právam na školách všetkých stupňov, ale i v oblasti vytvárania priestoru na ich uplatňovanie.
» Iné