feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Feburárové číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila feburárové vydanie obsahujúce informácie o aktuálnych legislatívnych zmenách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 02_2012

Články tohto vydania

2012/02 Plánované a realizované zmeny v justícii
Rýchle súdne konanie, spravodlivé rozhodnutia, transparentná justícia, to sú niektoré z predpokladov zabezpečenia vymáhateľnosti práva. O snahe realizovať uvedený cieľ sa diskutuje už dlhodobo. Akým spôsobom postupovala bývalá vláda v tejto oblasti, aké zmeny uskutočnila a k akým krokom sa jej nepodarilo dôjsť, Vám uvádzame v nasledujúcom článku.
» Iné  
2012/02 Verejné financie
Predchádzajúca vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2010 - 2014 zaviazala viesť zodpovednú rozpočtovú politiku a výrazné znížiť deficit verejných financií. Za týmto účelom predložila do Národnej rady Slovenskej republiky návrhy viacerých právnych predpisov, s ktorými si Vás dovoľujeme oboznámiť.
» Verejná správa  
2012/02 Boj s korupciou v rokoch 2010 – 2011
Programové vyhlásenie vlády na obdobie rokov 2010 - 2014 určovalo povinnosť prijať opatrenia na zamedzenie korupcie v štáte. Za týmto účelom bolo v rokoch 2010 a 2011 schválených niekoľko zákonov, ktorých výsledkom sú inštitúty všeobecne označované ako otvorená justícia alebo zverejňovanie zmlúv.
» Verejná správa  
2012/02 Zmeny v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny
Súčasťou Programového vyhlásenia vlády na roky 2010 - 2014 bola i oblasť práce, sociálnych vecí a rodiny. V tejto časti sa podarilo niekoľko stanovených krokov realizovať, niektoré len začať realizovať. Najvýznamnejšie sa prejavila zmena Zákonníka práce, s účinnosťou od 1. apríla 2012 nastanú zmeny v oblasti starobného dôchodkového sporenia.
» Iné  
2012/02 Dane, poplatky a odvody
Dane, poplatky a odvody tvoria dôležitú časť príjmov štátneho rozpočtu. Zavedenie zvýšenej dane z pridanej hodnoty, zmeny sadzieb daní alebo zrušenie koncesionárskych poplatkov a kolkových známok je len niekoľko zmien, ktoré boli prijaté počas volebného obdobia prechádzajúcej vlády Slovenskej republiky.
» Iné  
2012/02 Zmeny v úprave cestnej premávky
Právna úprava cestnej premávky je dôležitou súčasťou zaistenia bezpečnosti na cestách a predchádzania dopravných nehôd s následkom smrti alebo ťažkého zranenia. V roku 2010 až 2012 boli schválené viaceré novelizácie zákona č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, s ktorými by sme Vás radi oboznámili v tomto článku.
» Iné