feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Júnové číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila júnové vydanie obsahujúce aktuálne informácie o témach z dopytovaných právnych oblastí.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 06_2012

Články tohto vydania

2012/06 Krach cestovnej kancelárie
Krach cestovnej kancelárie počas tzv. letného dovolenkového obdobia nie je výnimočným javom. Médiá nám takmer s každoročnou pravidelnosťou prinášajú informácie o turistoch, ktorí po krachu cestovnej kancelárie, u ktorej si zakúpili zájazd, nevedia, čo robiť. O tom, ako danú situáciu upravuje náš právny poriadok sa dočítate v tomto článku.
» Služby  
2012/06 Dane a odvody živnostníkov
Pripravované zmeny daňovo-odvodového systému by mali upraviť nové nastavenie daní a odvodov živnostníkov. Postupne by malo dôjsť k zmene vymeriavacieho základu, obmedzeniu paušálnych výdavkov a tzv. „bulharskú konštantu" by mal nahradiť živnostenský index. Aké konkrétne zmeny sa pripravujú, Vám predstavíme v uvedenom článku.
» Podnikatelia  
2012/06 Zdaňovanie nehnuteľností
Plánované zmeny vo výške sadzieb dane z nehnuteľností sa stávajú v posledných mesiacoch veľmi aktuálnou témou. V súčasnosti právna úprava umožňuje správcom dane zvýšenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti, napr. podľa katastrálneho územia, avšak plošne vymedzuje jednotnú sadzbu. O tom, aké sadzby a kto je povinný platiť, Vás informujeme v celom článku.
» Iné  
2012/06 Cestovanie - strata batožiny
Stratená batožina pri cestovaní vlakom, autobusom alebo lietadlom je síce nepríjemným, no pomerne bežným javom. Ak cestujúci svoju batožinu, resp. jej časť, stratí sám, napr. ponechaním v dopravnom prostriedku, sám za to nesie zodpovednosť. Situácia je však iná, ak jeho batožina bola naložená do nesprávneho lietadla.
» Služby  
2012/06 Mediácia v trestnom práve
Mediácia je čoraz viac využívaná ako alternatíva k súdnemu riešeniu sporov. Oproti súdnemu procesu je mediácia rýchlejšia, menej nákladná a jej výchovné pôsobenie na účastníkov mediácie je účinnejšie. Na rozdiel od štandardného súdneho procesu v trestných veciach zapája vo väčšej miere do riešenia sporu poškodeného i obvineného.
» Iné  
2012/06 Reklamácie
Každý spotrebiteľ má právo zakúpiť si určitý tovar alebo službu bez vád. Porušením uvedeného práva vzniká spotrebiteľovi rad iných oprávnení, ktoré si môže uplatniť v reklamačnom konaní. Akým spôsobom, u koho a v akých lehotách je možné tovar či službu reklamovať, upravuje predovšetkým Občiansky zákonník.
» Služby