feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Júlové číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila júlové vydanie obsahujúce aktuálne zmeny v právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 07_2012

Články tohto vydania

2012/07 Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty
Už s účinnosťou od 1. októbra 2012 nastávajú zmeny v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Novela prináša rôzne zmeny napríklad v oblasti zdaňovacieho obdobia, registrácie a jej zrušenia daňovým úradom, vystavovania faktúr či v oblasti zabezpečenia dane.
» Iné  
2012/07 Pripravované zmeny v Zákonníku práce
Ministerstvo práce Slovenskej republiky pripravilo návrh novely zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ku ktorému bolo počas medzirezortného pripomienkového konania podaných spolu 358 návrhov na zmeny. Viac ako polovica z predložených návrhov bola zásadného charakteru, niekoľko desiatok pripomienok bolo podaných aj zo strany verejnosti. Aké zmeny navrhuje pripravovaná novela sa dočítate v tomto článku.
» Iné  
2012/07 Unitárny systém zdravotného poistenia
Súčasný systém zdravotného poistenia umožňuje pôsobenie viacerých zdravotných poisťovní na území Slovenskej republiky. Podľa návrhu legislatívneho zámeru, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky, by mal byť zavedený systém unitárneho zdravotného poistenia, ktorý by umožnil pôsobenie len jednej zdravotnej poisťovne.
» Služby  
2012/07 Novela zákona o bankách
Cieľom novely zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách je, aby predovšetkým sociálne znevýhodnení spotrebitelia, ktorí nevyužívajú bežný účet a základné platobné služby, mohli začať využívať bežný účet za primeraný poplatok. Sociálne znevýhodneným spotrebiteľom, ktorí už bežný účet využívajú, má novela zabezpečiť priaznivejšie cenové podmienky.
» Banky, finančné inštitúcie  
2012/07 Spotrebiteľské úvery
Špeciálny režim pre úvery poskytované vlastníkom bytov a nebytových priestorov by mala zaviesť navrhovaná novela zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch. Súčasne by podľa nej malo dôjsť k zavedeniu právnej úpravy vrátenia už zaplatených splátok spotrebiteľovi pri zániku zmluvy o viazanom spotrebiteľskom úvere. Viac sa dočítate v tomto článku.
» Služby  
2012/07 Darovacia zmluva
Najznámejším typom bezodplatnej zmluvy je zmluva darovacia. Darca ňou niečo bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému, ktorý dar alebo sľub prijíma. Od darovacej zmluvy je potrebné odlišovať tzv. jednostranné liberality. Jedná sa o dobrovoľné úsluhy, ako napríklad pozvanie na obed, susedská výpomoc, za ktoré darca neočakáva odplatu.
» Iné