feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Decembrové číslo bulletina Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila decembrové vydanie bulletina obsahujúce aktuálne zmeny v právnych úpravách.

V decembrovom vydaní bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nájdete nasledovné témy:

1. NOVELA ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ,    
2. ZMENY V ZÁKONE O LIEKOCH,
3. NOVELA ZÁKONA O HAZARDNÝCH HRÁCH,
4. ZÁKON O OBMEDZENÍ PLATIEB V HOTOVOSTI,
5. NOVELA ZÁKONA O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM,
6. PRIPRAVUJE SA V NR SR - NOVÝ ZÁKON O POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTVÁCH

Zmeny v právnych úpravách obsiahnuté v tomto vydaní bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO nie sú výpočtom všetkých prijatých zmien, prostredníctvom nášho bulletinu však určite získate informácie o tých podstatných zmenách, ktoré sa podľa našich odborných skúseností dotknú, resp. môžu dotknúť Vašej činnosti.

Našim klientom a pravidelným čitateľom bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO sme toto vydanie už zaslali. Ak máte aj Vy záujem dostávať v elektronickej forme každé číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO vrátane jeho špeciálnych vydaní, môžete sa bezplatne zaregistrovať.

Plné znenie najnovšieho bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO na stiahnutie vo formáte PDF nájdete v sekcii PRO BONO. 

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 12_2012

Články tohto vydania

2012/12 Novela zákona o zdravotnom poistení
Posledná novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa dotkla oblastí, akými sú platenie poistného z dividend, postavenia nezaopatreného dieťaťa, vymedzila nové pojmy či rozšírila osobný rozsah verejného poistenia. O tom, aké zmeny sa nás v oblasti platenia poistného na zdravotné poistenie od januára 2013 týkajú, sa dočítate v celom článku.
» Služby  
2012/12 Zmeny v zákone o liekoch
Len po niekoľkých mesiacoch od predchádzajúcej zmeny v zákone č. 362/2011 Z. z. o liekoch prijala Národná rada SR ďalšiu novelu účinnú od 2. januára 2013. Pojednáva o zmenách u dovozcov, distribútorov či výrobcov účinných látok ako i ďalšie oblasti, o ktorých Vás informujeme v celom článku.
» Iné  
2012/12 Novela zákona o hazardných hrách
Novela zákona č. 171/2005 Z. z. predložená Ministerstvom financií Slovenskej republiky sleduje predovšetkým pohľad prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách. Za tým účelom došlo k prijatiu radu opatrení, spomedzi ktorých spomenieme napríklad stanovenie minimálneho počtu hracích zariadení, aby prevádzkovateľ mohol prevádzkovať herňu. Uvedené opatrenie predpokladá zníženie počtu herní.
» Iné  
2012/12 Zákon o obmedzení platieb v hotovosti
Zákon o obmedzení platieb v hotovosti by mal zamedziť vystavovaniu fiktívnych faktúr na platby v hotovosti. Upravuje maximálne hranice platieb v hotovosti pre právnické i fyzické osoby. Zákon sa vzťahuje aj na platby realizované štátom.
» Iné  
2012/12 Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Novela v súvislosti s transpozíciou európskej smernice zaviedla do zákona o slobodnom prístupe k informáciám pojem opakované použitie informácií. V súvislosti s uvedeným pojmom tiež upravuje podmienky sprístupnenia informácie na opakované použitie a proces sprístupnenia. Súčasne došlo aj k definovaniu doposiaľ neupraveného pojmu „informácia".
» Iné  
2012/12 Pripravuje sa v NR SR– Nový zákon o pozemkových spoločenstvách
Zrušenie pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity, zavedenie štátneho dozoru a úprava možnosti ukladania sankcií je len niekoľko zo zmien, ktoré obsahuje návrh nového zákona o pozemkových spoločenstvách. Dovoľte, aby sme Vás v tomto článku oboznámili s uvedeným návrhom.
» Iné