feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Špeciálne vydanie bulletinu ČARNOGURSKÝ ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila marcové, špeciálne vydanie bulletina obsahujúce aktuálne zmeny v právnych úpravách.

Ak máte aj Vy záujem dostávať v elektronickej forme každé číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO vrátane jeho špeciálnych vydaní, môžete sa bezplatne zaregistrovať.
 

PDF na stiahnutie

» Register partnerov verejného sektora_03_2017

Články tohto vydania

2017/03 Zákon o registri partnerov verejného sektora
Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý stanovuje, aby každý zákonom určený subjekt vystupujúci v právnom vzťahu so štátom, v rámci ktorého čerpá finančné, resp. iné plnenia z verejných zdrojov, prostredníctvom súkromného sektora splnil novú registračnú povinnosť. Zákon predmetnú povinnosť prostredníctvom § 2 ods. 1 písm. b) deleguje okrem iných subjektov aj na advokátov.
» Podnikatelia